เรารับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ไฟฟ้าภายในอาคาร ไฟฟ้ากำลัง เดินระบบป้องกันอัคีภัย ระบบสายล่อฟ้า ระบบรีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบ cctv , ระบบ digital door lock , ระบบสายส่งสัญญาณ 4G และอุปกรณ์ ของเสาส่ง พร้อมระบบไฟฟ้า , main distribution board (MDB)  เดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ และ แรงสูง

Electrical contractor for all thailand , all kind of installation  by Kraisorn 

   
 เสาส่งสัญญาณ 4G และ อุปกรณ์ สายส่งสัญญาณ  
   
Main distribution board  ( MDB )  Wiring
   
   
   
   

 

Air condition installation Controller
   
   
   
ติดต่อผมได้ทุกวันครับ 8.00 - 18.00  งานด่วน หรือ ฉุกเฉินปรึกษาได้